Τακτική Γενική Συνέλευση του ΑΟ Βουλιαγμένης

Έχοντας υπόψιν τα άρθρα 11 και 17 του Καταστατικού που διέπει τη λειτουργία του Α. Ο. Βουλιαγμένης και σύμφωνα με το 168/27-6-2017 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου,

Καλούνται

όλα τα μέλη του ΑΟ Βουλιαγμένης που έχουν εκπληρώσει τις Καταστατικές (ταμειακές) υποχρεώσεις σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 16 Ιουλίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 στα Γραφεία του Ομίλου, Αγίου Γεωργίου 2.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Τεκτικής Γενικής Συνέλευσης.
 2. Απολογισμός Διοικητικών Πεπραγμένων και συζήτηση επί αυτών.
 3. Οικονομικός Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ανάγνωση της Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής, συζήτηση επί αυτών.
 4. Ψηφοφορία έγκρισης του Οικονομικού Απολογισμού και των Διοικητικών Πεπραγμένων και απαλλαγή του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
 5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής τριών (3) μελών και δύο (2) αναπληρωματικών.
 6. Προκήρυξη αρχαιρεσιών για την εκλογή:

  α. Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, εννέα (9) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών

  β. Εξελεγκτικής Επιτροπής, τριών (3) τακτικών και (2) αναπληρωματικών

  γ. Πειθαρχικού Συμβουλίου, τριών (3) τακτικών και (2) αναπληρωματικών.

Σε περίπτωση μη απαρτίας όπως αυτή προβλέπεται από το καταστατικό, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουλίου 2017 ημέρα Κυριακή την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα του αριθμού των παρόντων μελών.

 

Σχολιάστε